IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Karel Říha – Elektroservis
Koberovice 29,
394 59 Koberovice

KONTAKT
Tel: 737 357 822
Tel: 602 457 242
E-Mail: krihaservis@seznam.cz

Image by senivpetro on Freepik